České

zdravotnictví

Home domácí zdraví jídlo Matka a dítě styl

Standardní lékařské postupy Zkušební Provozní

 
Klinické studie jsou výzkumné studie provedené vyhodnocení nových léčebných metod u lidí. Klinické studie zajistí, že nové léky a postupy jsou bezpečné a účinné, než budou k dispozici široké veřejnosti. Podle National Library of Medicine (NLM), jsou klinické studie prováděny po důkladném laboratorním výzkumu a po vědci mají dostatečné důkazy o tom nová léčba je stejně dobrý nebo lepší než současně dostupných léčebných metodách. "Pečlivě vedené klinické studie jsou nejrychlejší způsob, jak najít nové způsoby léčby, které pracují s lidmi," říká NLM. Příprava na klinické
Trial

klinická studie je navržen tak, aby odpověď na specifickou sadu výzkumných otázek. Lékaři a vědci provádějící pokus po plán nazvaný protokol, který popíše přesně to, co bude dělat a proč. Studie jsou určeny k zajištění bezpečnosti a zdraví účastníků, stejně jako odpověď na studijní otázky. Podle NLM, etických a právních zásad, kterými se řídí lékařskou praxi aplikovat na klinických studiích. Navíc, většina klinických studií federálně regulovaným vestavěnými zárukami. Výzkumná instituce provádějící výzkum zkoumá soud pro bezpečnost pacientů a vědecké zásluhy.
Účastníků studie a informovaný souhlas

Klinické studie jsou prováděny pomocí dobrovolníků. Výzkumní pracovníci provádějící studii zajistit, účastníci jsou podobné v některých ohledech, jako je povaha a stupni jejich konkrétní nemoci. Před studie začala, lékaři a výzkumní pracovníci provádějící studii vysvětlit detaily studie a poskytovat formuláře informovaného souhlasu pro účastníky pečlivě přečíst a podepsat, pokud se rozhodnou k účasti na studii. Výzkumníci budou průběžně aktualizovat účastníků týkající se informací, které mohou ovlivnit jejich ochotu podílet se na studii a dobrovolníků může opustit studium kdykoliv.
Kontrolní skupina a Studijní skupina

Účastníci jsou náhodně rozděleny do skupin. Jedna skupina, tzv. "kontrolní skupina", obdrží stávající léčbu svého onemocnění, zatímco druhá skupina, "studijní skupina", obdrží novou léčbu hodnoceny. Oba kontrolní skupina a studijní skupiny se pečlivě dodržovat po celou dobu studie. V případech, kdy není současná léčba pro nemoci, bude se kontrolní skupině bez léčby. V jiných případech, může být dvě nebo více dávek musí být hodnocen stejné studii. Pokud existují přesvědčivé důkazy jedna léčba je lepší než ostatní, je soud zastavil a účastníci jsou nabízeny ve prospěch nové léčby.
Výkaznictví Výsledky

průběhu soud, se údaje a je zaznamenáno v lékařských časopisech a vědeckých setkání, jakož i různých vládních agentur. Avšak s individuálními jména nebyla vydána data a účastník soukromí je chráněno.

Copyright © České zdravotnictví Všechna práva vyhrazena