České

zdravotnictví

Home domácí zdraví jídlo Matka a dítě styl

Práce s difuzní velkobuněčný B-buňky lymfomu

 
difuzní velkobuněčný B lymfom je druh non-Hodgkinův lymfom je , že postihuje B-buňky v lymfatického systému . Tělo používá B-buňky k vytvoření protilátky pro ochranu proti virům a bakteriím . Prevalence

Podle American Cancer Society , difúzní velkobuněčný B lymfom tvoří jednu ze tří lymfomu případy nehodgkinské ve Spojených státech .
Rizikové faktory

riziko vzniku difuzní velkobuněčný B lymfom se zvyšuje s věkem a se vyskytuje především u starších lidí .
Růst

difuzní velkobuněčný lymfom B-lymfocytů obvykle začínají jako rychle rostoucí masy buněk v interním lymfatických uzlin v pacientově břiše , hrudníku, podpaží nebo na krku.
Šíření
fotografie

difuzní velkobuněčný B lymfom se může šířit z lymfatického systému do dalších oblastí těla , jako jsou kosti , střeva , mozku nebo míchy .
Léčba
Lékaři

často léčbě lymfomů difuzní velkobuněčný B lymfocytů s chemoterapií , a asi polovina pacientů s tímto typem non-Hodgkinův lymfom je bude léčit s léčbou , v závislosti na American Cancer Society .
< br >

Copyright © České zdravotnictví Všechna práva vyhrazena