České

zdravotnictví

Zdravá znalost Společné nemoci Skupina zdravých lidí Krása a zdraví Řešení pro zdraví

Různé různého

 

stresový faktor stresu faktor

1. Fyzikální a chemické stresový faktor
studený, letní vedra, Ⅹ linka, hluk, nedostatek kyslíku,
oxid uhelnatý otravy,
a chemických látek, jako je organické rozpouštědlo 2. biologická stresových faktorů
nalačno, hlad, fyzickou práci, těhotenství, práce přesčas jako

3. Psychosociální stresový faktor
Relativně velká událost
života (Life Events: životních událostí)
rozvod, rodina nemoc nebo smrt,
pohybující se změny v životním prostředí, jako je
fyzické nemoci nebo úrazu,
přírodní nebo člověkem způsobené katastrofy, jako day-to-day událostí (denní potíží)
mezilidské vztahy unavený, povolání, jako jsou právní problematiky


Home | domácí | zdraví | jídlo | Matka a dítě | styl

Copyright © České zdravotnictví Všechna práva vyhrazena